مشعل گازی پارس مشعل مدل PM4-PGT

مشعل گازی پارس مشعل مدل PM4-PGT

مشعل گازی پارس مشعل مدل PM3-PGT

مشعل گازی پارس مشعل مدل PM3-PGT

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل IG 1700

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل IG 1700

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 110

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 110

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/0

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/0

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0 SP

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0 SP

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR 2

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR 2

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 3400

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 3400

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 2800

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 2800

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F55

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F55

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 4400

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 4400

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 2100

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 2100

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل RAN 25

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل RAN 25

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F88

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F88

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل IG 2100

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل IG 2100

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ 2

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ 2

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/1

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN80/1

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 1700

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID 1700

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 220

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 220

مشعل، دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌ کند و در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌ شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌ شود. کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است که در سیستم حرارت مرکزی ساختمانها بر روی دیگهای چدنی، فولادی و در صنعت ذوب فلزات در کارخانه های نورد ورق برای رساندن دمای شمش فلزات به دمای ذوب و در کارخانه های لاستیک سازی و پتروشیمی و… کاربرد دارد.