تجهیزات موتورخانه

پمپ

پمپ

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

مشعل

مشعل

دیگ موتورخانه

دیگ موتورخانه

منبع کويل دار ایستاده 1500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 1500 لیتر دماتجهیز

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM60

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM60

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80

منبع دوجداره آب گرم افقی 800 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 800 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1500 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1500 لیتری کرویا

پمپ آب خانگی وایز مدل WKP60-1

پمپ آب خانگی وایز مدل WKP60-1

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE۶۰

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE۶۰

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE50

مبدل حرارتی پوسته و لوله آکوامارین مدل PHE50

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-400

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-400

منبع کويل دار ایستاده 800 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 800 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 600 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 600 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 500 لیتر دماتجهیز

منبع کویل دار افقي 500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 500 لیتر دماتجهیز

منبع کويل دار ایستاده 500 لیتر دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقی 300 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 300 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1000 لیتری کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقی 1000 لیتری کرویا

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-36

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال مدل CB14-36

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2500 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2500 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقي 300 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 300 لیتری دماتجهیز

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM80

پمپ آب خانگی هاچاسو مدل VPM80

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار ایستاده مبدل ظرفیت 2000 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 200 لیتر کرویا

منبع کویل دار افقی مبدل ظرفیت 200 لیتر کرویا

منبع دوجداره آب گرم افقي 1500 لیتری دماتجهیز

منبع دوجداره آب گرم افقي 1500 لیتری دماتجهیز

دیگ چدنی ۹ پره شوفاژکار مدل ۹-Turbo

دیگ چدنی ۹ پره شوفاژکار مدل ۹-Turbo

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW2

مبدل حرارتی صفحه ای ترموباکس مدل DHW2

منبع انبساط عمودی 800 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-800-4

منبع انبساط عمودی 800 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-800-4

منبع انبساط عمودی 1000 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1000-4

منبع انبساط عمودی 1000 لیتری دماتجهیز مدل DT.EXO-1000-4

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200

موتورخانه، قلب تپنده ی یک ساختمان محسوب می شود در واقع اتاقی است که در آن دستگاه های مکانیکی قرار دارند و باعث گرمایش ساختمان می شوند و شامل تجهیزاتی از جمله  چيلر، دیگ یا بويلر، پمپ ها، لوله ها، مشعل، برج خنك كن، منبع انبساط، سختی گیر، مخزن گازوییل، الکتروپمپ خطی، و … مي باشد. ازاین تجهیزات در موتورخانه های ساختمان های بزرگ، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز بزرگ دیگر استفاده می شود.