شیرآلات پیسوار

شیر پیسوار شادان

شیر پیسوار شادان

پیسوار فلت قهرمان

پیسوار فلت قهرمان

شیر پیسوار قهرمان

شیر پیسوار قهرمان

شیر پیسوار ریابی

شیر پیسوار ریابی

شیر پیسوار درخشان

شیر پیسوار درخشان

شیر پیسوار قهرمان

شیر پیسوار قهرمان

شیر پیسوار کسری

شیر پیسوار کسری

شیر پیسوار کیز ایران

شیر پیسوار کیز ایران

شیر پیسوار شودر

شیر پیسوار شودر

شیر پیسوار کی دبلیو سی

شیر پیسوار کی دبلیو سی

شیر پیسوار یک وسیله تنظیم کننده سیالات است که در لوله کشی و صنعت استفاده می شود و برای باز یا بسته بودن در یک زمان طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. این شیرها یک ورودی و خروجی دارند که در یک راستا و در زاویه مشخصی از هم (معمولا 90 درجه ) واقع شده اند. ورودی و خروجی شیر پیسوار معمولا دارای رزوه هایی جهت اتصال به لوله های سرد و گرم ساختمان می باشد. پیسوارها از برنج ساخته می شوند و درونشان سوراخی جهت عبور آب تعبیه شده است. اگر دسته پیسوار باز باشد آب درون آن جریان می یابد، چنانچه دسته را 90 درجه بچرخانیم، تراز سوراخ (معبر آب) عمود بر جریان آب قرار گرفته و مانع عبور آب درون آن می شود. این شیربیشتر برای زیر سینک ظرفشویی و پشت لباسشویی کاربرد دارد و آب سرد و گرم را از هم تفکیک می کند. از دیگر کاربردهای این شیر، کنترل و تنظیم فشار آب می باشد.