شلنگ توالت

شلنگ توالت اوج

شلنگ توالت اوج

شلنگ توالت قهرمان

شلنگ توالت قهرمان

شلنگ توالت راسان

شلنگ توالت راسان

شلنگ توالت کاویان

شلنگ توالت کاویان

شلنگ توالت البرز روز

شلنگ توالت البرز روز

شلنگ توالت شادان

شلنگ توالت شادان

شلنگ توالت چارسو

شلنگ توالت چارسو

شلنگ توالت کلار

شلنگ توالت کلار

شلنگ توالت کسری

شلنگ توالت کسری

شلنگ توالت نوتریکا

شلنگ توالت نوتریکا

شلنگ دست شویی، یک قطعه لوله ی تو خالی و انعطاف پذیر است که به شیر توالت وصل می گردد، معمولا جنس شلنگ های توالت پلاستیکی و یا فلزی است که شلنگ فلزی نسبت به پلاستیکی دارای کیفیت بهتری است. از شلنگ دست شویی برای نقل و انتقال مایعات و شست و شو استفاده می شود. معمولا شلنگ ها در متراژ 120 تا 130 سانتی متر تولید می گردند.