لرزه گیر فنری مهاردار لینکران

لرزه گیر فنری مهاردار لینکران

لرزه گیر مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی  

لرزه گیر مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی  

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ساده ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ساده ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر، وسیله ایی است که به منظور جذب لرزش ها و ارتعاشات سیستم، نصب می شود و به دو دسته ی فلزی و غیر فلزی تقسیم می شود. از لرزه گیرهای غیر فلزی پرکاربرد می توان به لرزه گیرهای لاستیکی و از لرزه گیرهای فلزی می توان به لرزه گیرهای آکاردئونی اشاره کرد. از لرزه گیر در صنایع مختلفی مثل تاسیسات، صنایع شیمیایی، صنایع دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی و ... استفاده می شود. جلوگیری از ارتعاش زیاد، کنترل شوک وارد شده از تخلیه لوله ها، کاهش میزان سر و صدای ناشی از پمپ‌ های مختلف، کمپرسورها و فن‌ های به کار رفته در آن‌ ها، افزایش دوام و مقاومت لوله‌ ها، و ... از مزایایاستفاده از لرزه گیر می باشد.