تجهیزات لوله کشی

لرزه گیر

لرزه گیر

فوم لوله

فوم لوله

پرایمر

پرایمر

نوار تفلون

نوار تفلون

فوم لوله 20

فوم لوله 20

نوار تفلون آسیا کویر

نوار تفلون آسیا کویر

لرزه گیر فنری مهاردار لینکران

لرزه گیر فنری مهاردار لینکران

نوار پرایمر

نوار پرایمر

نوار تفلون دنا

نوار تفلون دنا

فوم لوله 16 نیوپایپ

فوم لوله 16 نیوپایپ

نوار تفلون هایتکو

نوار تفلون هایتکو

نوار تفلون تهران

نوار تفلون تهران

نوار تفلون آسیا طلایی

نوار تفلون آسیا طلایی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ساده ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ساده ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی  

لرزه گیر مهاردار لاستیکی ارتعاشات صنعتی