سه راه سه کنج آذین

سه راه سه کنج آذین

سه راه گالوانیزه

سه راه گالوانیزه

سه راه آذین

سه راه آذین

سه راه گالوانیزه توپی

سه راه گالوانیزه توپی

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی

سه راهی وسیله ایی است که جهت گرفتن انشعاب فرعی از یک لوله و استفاده از سیال خط اصلی به کار می رود و یکی از انواع اتصالات است که به صورت انشعاب 90 درجه از لوله اصلی می باشد و قسمت رایزر(انشعابی) آن به صورت هم سایز(سه راهی مساوی) یا کوچکتر(سه راهی تبدیلی) از هدر(قسمت مستقیم) است. سه راهی ها بر اساس سایز، جنس، رده(ضخامت) و نوع اتصال(جوشی-دنده ای) دسته بندی می شوند. جنس آن مس، آلومینیوم، برنج، استیل ضد زنگ، فولاد، چدن یا گالوانیزه می باشد. به وسیله ی این اتصالات می توان آب را به نواحی مختلف ساختمان انتقال داد. از این نوع اتصال در تمامی سیستم های لوله کشی ساختمانی استفاده می شود.