فلنج آهنی بیتانور و تکشیدفام

فلنج آهنی بیتانور و تکشیدفام

فلنج پلیمری آذین لوله

فلنج پلیمری آذین لوله

به قطعات یا صفحات دیسکی شکل مدوری که برای آنها سوراخ هایی تعبیه شده است فلنج می گویند، این قطعات به حالت جفتی و به کمک پیچ و مهره و یا گسکت، دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازند و به منظور متصل کردن لوله ها، بستن لوله در تغییر مسیر به هم یا تغییر دادن قطر لوله ها به کار می روند و به راحتی باز و بسته می شوند. فلنج ها موجب افزایش استحکام، مقاومت در فشارهای بالا، مقاومت در برابر دمای زیر صفر و یا حرارت های زیاد می شوند و در بخش پایپینگ، صنعت نفت وگاز، پتروشیمی و آبرسانی و ... کاربرد دارند.