اتصالات فلزی

صفحه نصب زوجی

صفحه نصب زوجی

رینگ

رینگ

فلنج

فلنج

کپ

کپ

زانو

زانو

5+

دسته بندی دیگر

سردنده

سردنده

سه راه

سه راه

والو

والو

بوشن

بوشن

کلکتور

کلکتور

زانو ۹۰ درجه پلیکا

زانو ۹۰ درجه پلیکا

زانو ۴۵ درجه پلیکا

زانو ۴۵ درجه پلیکا

سردنده جوشی

سردنده جوشی

سه راه سه کنج آذین

سه راه سه کنج آذین

سه راه گالوانیزه

سه راه گالوانیزه

بوشن پرسی سایز ۲۵*۲۵ نیوپایپ

بوشن پرسی سایز ۲۵*۲۵ نیوپایپ

والو رادیاتور خروجی

والو رادیاتور خروجی

زانو ۹۰ درجه آذین

زانو ۹۰ درجه آذین

کلکتور B7 نیوپایپ

کلکتور B7 نیوپایپ

سه راه آذین

سه راه آذین

صفحه نصب زوجی نیوپایپ

صفحه نصب زوجی نیوپایپ

رینگ فرغون

رینگ فرغون

کلکتور B3 نیوپایپ

کلکتور B3 نیوپایپ

بوشن گالوانیزه سایز 3

بوشن گالوانیزه سایز 3

کلکتور B5 نیوپایپ

کلکتور B5 نیوپایپ

بوشن پوش فیت سایز 110 نیوفلکس

بوشن پوش فیت سایز 110 نیوفلکس

زانو گالوانیزه

زانو گالوانیزه

فلنج آهنی بیتانور و تکشیدفام

فلنج آهنی بیتانور و تکشیدفام

والو رادیاتور ورودی

والو رادیاتور ورودی

کلکتور B4 نیوپایپ

کلکتور B4 نیوپایپ

کلکتور B2 نیوپایپ

کلکتور B2 نیوپایپ

زانو بخاری

زانو بخاری

زانو ۹۰ درجه تبدیل آذین

زانو ۹۰ درجه تبدیل آذین

کلکتور B6 نیوپایپ

کلکتور B6 نیوپایپ

والو دو سر کوپلی نیوپایپ

والو دو سر کوپلی نیوپایپ

والو یکسر کوپلی

والو یکسر کوپلی

بوشن سایز 75 آذین

بوشن سایز 75 آذین

سردنده مانیسمان ایران اتصال

سردنده مانیسمان ایران اتصال

رینگ فولادی هیدرولیک

رینگ فولادی هیدرولیک

بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*16 ماه پایپ

بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*16 ماه پایپ