لوله داربستی 1/2 1 اینچ نیکان پروفیل

لوله داربستی 1/2 1 اینچ نیکان پروفیل

لوله داربستی 1/2 1 اینچ صابری

لوله داربستی 1/2 1 اینچ صابری

لوله داربستی 1/2 1 اینچ سپاهان

لوله داربستی 1/2 1 اینچ سپاهان

لوله داربستی 1/2 1 اینچ فولاد علویجه

لوله داربستی 1/2 1 اینچ فولاد علویجه

لوله داربستي 1/2 1 اینچ صدرا تهران

لوله داربستي 1/2 1 اینچ صدرا تهران

لوله داربستی 1/2 1 اینچ یاران

لوله داربستی 1/2 1 اینچ یاران

داربست های ساختمانی در واقع سازه هایی از جنس فلز هستند که برای سهولت دسترسی به نقاط سخت ساختمان   استفاده می‌شوند. این داربست ها متشکل از لوله های 3 تا 6 متری از جنس فلز هستند که به آنها لوله داربستی می‌گویند. برای اینکه یک سازه داربستی درست شود، باید لوله های داربستی به هم متصل شوند که این اتصال با استفاده از بست های ویژه صورت می گیرد. لوله های داربستی در واقع همان لوله های صنعتی هستند که هیچ سیالی در آنها منتقل نمی‌شود، پس در معرض آزمایشات گاز و آب نیستند و از این نوع آسیب ها مصون می‌باشند.

کاربرد لوله های داربستی فقط در صنعت بوده و موارد استفاده از آن هم در صنایع و هم در  سازه‌های مختلف است. بیشترین سایز لوله داربستی 11.2 اینچ یا همان نمره 5 است که به همین علت به اسم لوله پنج نامگذاری شده است. بیشترین ضخامت لوله داربستی که در صنعت مورد استفاده قرار گرفته، ضخامت 2 و 2.5 میلیمتر است.