لوله فلزی

لوله داربست

لوله داربست

لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

لوله مبلی

لوله مبلی

لوله آبرسانی

لوله آبرسانی

3+

دسته بندی دیگر

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

لوله گازرسانی

لوله گازرسانی

لوله صنعتی

لوله صنعتی

لوله داربستی 1/2 1 اینچ سپاهان

لوله داربستی 1/2 1 اینچ سپاهان

لوله گالوانیز سایز 1/2 سپاهان

لوله گالوانیز سایز 1/2 سپاهان

لوله داربستی 1/2 1 اینچ صابری

لوله داربستی 1/2 1 اینچ صابری

لوله گاز توکار 1/2 اینچ سپنتا

لوله گاز توکار 1/2 اینچ سپنتا

لوله داربستی 1/2 1 اینچ نیکان پروفیل

لوله داربستی 1/2 1 اینچ نیکان پروفیل

لوله گاز روکار 1 اینچ سپاهان

لوله گاز روکار 1 اینچ سپاهان

لوله صنعتی "1/2 جهان پارس

لوله صنعتی "1/2 جهان پارس

لوله صنعتی "2 صابری

لوله صنعتی "2 صابری

لوله صنعتی "1 کیان پرشیا

لوله صنعتی "1 کیان پرشیا

لوله صنعتی "2 کچو

لوله صنعتی "2 کچو

لوله صنعتی "3 صدرا

لوله صنعتی "3 صدرا

لوله گاز توکار 11/4 اینچ سپاهان

لوله گاز توکار 11/4 اینچ سپاهان

لوله گاز روکار 2 اینچ سپنتا

لوله گاز روکار 2 اینچ سپنتا

لوله مبلی 16 سپنتا

لوله مبلی 16 سپنتا

لوله آب رسانی سپاهان

لوله آب رسانی سپاهان

لوله آبرسانی کالوپ

لوله آبرسانی کالوپ

لوله آبرسانی سپنتا

لوله آبرسانی سپنتا

لوله گالوانیزه سایز 3/4 سپنتا

لوله گالوانیزه سایز 3/4 سپنتا

لوله داربستی 1/2 1 اینچ فولاد علویجه

لوله داربستی 1/2 1 اینچ فولاد علویجه

لوله داربستي 1/2 1 اینچ صدرا تهران

لوله داربستي 1/2 1 اینچ صدرا تهران

لوله داربستی 1/2 1 اینچ یاران

لوله داربستی 1/2 1 اینچ یاران

لوله گالوانیزه سایز 4 قزوین

لوله گالوانیزه سایز 4 قزوین

لوله اسپیرال ضخامت ۱۰ کالوپ

لوله اسپیرال ضخامت ۱۰ کالوپ

لوله اسپیرال ضخامت ۵ کالوپ

لوله اسپیرال ضخامت ۵ کالوپ

لوله اسپیرال ضخامت 6 اصفهان

لوله اسپیرال ضخامت 6 اصفهان

لوله مانیسمان یا بدون درز سبک

لوله مانیسمان یا بدون درز سبک

لوله صنعتی "4 یاران

لوله صنعتی "4 یاران

لوله آبرسانی یاران

لوله آبرسانی یاران

لوله صنعتی "4 سپاهان

لوله صنعتی "4 سپاهان

لوله آهنی، قطعه ای استوانه ای شکل و توخالی است که در سیستم های لوله کشی به منظور انتقال مایعات، گازها و گاها جامدات کاربرد دارد. این لوله از نوع لوله های مستحکم، صلب و با ضریب انبساط حرارتی پایین است. البته وزن سنگینی دارد و برای جابجایی نیاز به عوامل کاری بیشتری دارد. در لوله های آهنی امکان نفوذ پذیری صفر می باشد و به هیچ عنوان امکان نفوذ اکسیژن و یا نور در آنها وجود ندارد و در هنگام آتش سوزی بسیار مقاوم بوده و دچار حریق نمی شوند و آتش را نیز به نقظه ای دیگر انتقال نمی دهند.