هواکش صنعتی

هواکش صنعتی فن فوروارد دمنده مدل BEF-14/7V2SS

هواکش صنعتی فن فوروارد دمنده مدل BEF-14/7V2SS

هواکش صنعتی فن فوروارد دمنده مدل BEF-14/7V2SP

هواکش صنعتی فن فوروارد دمنده مدل BEF-14/7V2SP

هواکش صنعتی آکسیال مدل VIF-30V4S

هواکش صنعتی آکسیال مدل VIF-30V4S

هواکش صنعتی آکسیال دمنده مدل  VIK-30V2S

هواکش صنعتی آکسیال دمنده مدل VIK-30V2S

هواکش صنعتی فن رادیال دمنده مدل REB-22\4L4S,6S

هواکش صنعتی فن رادیال دمنده مدل REB-22\4L4S,6S

هواکش صنعتی آکسیال دمنده مدل VID-30D4S

هواکش صنعتی آکسیال دمنده مدل VID-30D4S

هواکش صنعتی آکسیال دمنده مدل VIS-30D4S

هواکش صنعتی آکسیال دمنده مدل VIS-30D4S

هواکش صنعتی همان‌گونه که از اسم آن پیداست، در محیط‌های صنعتی مانند کارخانجات، محیط‌های کارگاهی کاربرد دارد. هواکش صنعتی نوعی دستگاه مکانیکی یا الکترومکانیکی بوده که از آن‌ها برای خنک کردن، تهویه هوا و به طور کل پاک نگه داشتن هوای محیط استفاده می‌شود.