هواکش لوله ای

هواکش لوله ای 15 سانتی پارس مدل بهار نیو

هواکش لوله ای 15 سانتی پارس مدل بهار نیو

هواکش لوله ای 15 سانتی خیام الکتریک مدل طوفان

هواکش لوله ای 15 سانتی خیام الکتریک مدل طوفان

هواکش لوله ای 10 سانتی بهداد الکتریک مدل کلاسیک

هواکش لوله ای 10 سانتی بهداد الکتریک مدل کلاسیک

هواکش لوله ای 15 سانتی دمنده مدل VBX-15S2S-IP

هواکش لوله ای 15 سانتی دمنده مدل VBX-15S2S-IP

هواکش لوله ای 15 سانتی دمنده مدل توربو VPH-15S2S

هواکش لوله ای 15 سانتی دمنده مدل توربو VPH-15S2S

ساختمان و عملکرد هواکش لوله ای مانند هواکش پروانه ای می باشد و تنها تفاوت آن این است که پروانه ها و الکتروموتور به جای قرار گرفتن در یک قاب خارجی درون یک محفظه استوانه ای شکل قرار گرفته اند. این نوع فن ها بیشتر در صنعت کاربرد دارند و استفاده آن ها به عنوان هواکش خانگی کمتر می باشد.