کفشور و نازل استخر و جکوزی

نازل استخر آرتاب مدل آبشار

نازل استخر آرتاب مدل آبشار

نازل استخر آرتاب مدل کرتین

نازل استخر آرتاب مدل کرتین

نازل استخر آرتاب مدل پرده آب

نازل استخر آرتاب مدل پرده آب

کفشور استخر ایمکس مدل EM2830

کفشور استخر ایمکس مدل EM2830

کفشور استخر آکوامارین مدل AMOR

کفشور استخر آکوامارین مدل AMOR

کفشور استخر ایمکس مدل EM2812

کفشور استخر ایمکس مدل EM2812

کفشور استخر هایوارد

کفشور استخر هایوارد

کفشور، برای مکش آب از کف استخر و جکوزی و هدایت آن به سمت پمپ و فیلتر تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. این صفحه مشبک، بر روی لوله های خروجی از کف کاسه استخر نصب می شود و می بایست این کار به گونه ای صورت گیرد که توسط شناگران و سایر موارد جابه جا نگردد (فیکس باشد). همچنین ابعاد کفشور می بایست به اندازه ای باشد که بدن شناگران (کف پا) نتواند سطح آن را مسدود کند به همین دلیل معمولا اندازه کفشورها 2 یا 3 برابر مقطع لوله خروجی از کف (Drain) در نظر گرفته می شوند تا از افت فشار جلوگیری شود. کفشور استخر معمولا به صورت مقطع مربع و یا گرد محدب ساخته می شود تا از گردابی شدن جریان آب که از مکش آب به وجود می آید جلوگیری کند.

 

نازل ها، در قسمت کم عمق استخر و در عمق 30 تا 80 سانتی متری از سطح آب استخر و در فواصل 2 تا 4 متری از یکدیگر نصب می شوند تا بتوانند آب موجود در کاسه استخر را به سمت قسمت پر عمق استخر هدایت کنند و در نهایت برای بازگشت به سیستم تصفیه از کفشورهای قسمت عمیق خارج نمایند.