پکیج تصفیه آب استخر

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8018-A

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8018-A

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8017-A

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8017-A

پکیج تصفیه استخر هایپرپول مدل PK۸۰۲۶-B

پکیج تصفیه استخر هایپرپول مدل PK۸۰۲۶-B

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8018-B

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8018-B

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8017-C

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8017-C

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8017-B

پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول مدل PK8017-B

پکیج تصفیه آب استخر، از تجهیزات اساسی استخر می باشد. که باعث به گردش درآوردن آب استخرمی شود و آلودگی های آب را جداسازی می نماید. وظیفه‌ای که این پکیج دارد این است که ذرات و ناخالصی‌ های آب را جداسازی کرده و موجب تمیزی و گرمایش آب استخر می شود. در صورتی که این جداسازی انجام نشود آب راکد شده و برای شنا کردن اصلا قابل استفاده نمی‌ باشد. به طور کلی پکیج تصفیه آب استخر ها در سه نوع Tpaks، پکیج دفنی پکیج سطحی، طراحی و ساخته شده اند.