سر جاروی استخر کوکیدو

سر جاروی استخر کوکیدو

جاروی استخر 2 اسب پمپیش

جاروی استخر 2 اسب پمپیش

جاروی استخر دستی دلتا مدل HF-5AM

جاروی استخر دستی دلتا مدل HF-5AM

جاروی استخر دستی پنتاکس مدل CSB150-2

جاروی استخر دستی پنتاکس مدل CSB150-2

جاروی استخر 2 اسب نیمه اتوماتیک دماتجهیز

جاروی استخر 2 اسب نیمه اتوماتیک دماتجهیز

جاروی استخر، از وسایل جانبی برای تمیز نگه داشتن آب استخر می باشد، که وظیفه جمع آوری و پاک سازی مواد معلق سنگین و ته نشین شده در آب استخر را به عهده دارد. استفاده از جاروی استخر سبب می شود که نیازی نداشته باشیم آب استخر را به علت جلبک گرفتن دیواره ها و کف استخر و هر نوع آلودگی ته نشین شده که توسط کفشور جمع آوری (در استخرهایی که دارای مدار تصفیه می باشند) نگردیده، خالی کنیم.