هیتر برقی و گازی سونا

هیتر برقی سونا بخار مگاسپا مدل EPS60

هیتر برقی سونا بخار مگاسپا مدل EPS60

هیتر برقی سونا بخار هارویا مدل HGX 60

هیتر برقی سونا بخار هارویا مدل HGX 60

هیتر برقی سونا خشک هارویا مدل BC45

هیتر برقی سونا خشک هارویا مدل BC45

یکی از مهم ترین اجزای سونا، هیتر سونا می باشد که وظیفه تنظیم دما و رطوبت سونا را انجام می دهد. بطور کلی هیترهای سونا خشک بر دو نوع می باشند: هیترهای گازی و هیترهای برقی. هیترهای گازی: برای سوناهای عمومی و بزرگ، با استفاده ی زیاد مناسب هستند. طبق مقررات نظام مهندسی ساختمان استفاده از هر گونه وسیله گازسوز داخل محیط سونا ممنوع است، لذا مشعل گازسوز باید در خارج از محیط سونا نصب شده و دارای دودکش مناسب باشد، درصورت فراهم نبودن شرایط برای نصب مشعل و دودکش، قطعا باید از هیتر برقی استفاده شود.

 

 هیترهای برقی: هیتر برقی سونای خشک، متداولترین هیتری است که برای گرم کردن فضای سونا مورد استفاده قرار می گیرد. برای سوناهای شخصی و سوناهایی که امکان نصب مشعل پشت دیواره آن ها وجود ندارد، استفاده می شود. هیترهای برقی در دو نوع تک فاز و سه فاز موجود می باشند، این هیترها معمولا تا ظرفیت 6 کیلو وات به صورت تک فاز و در ظرفیت های بالاتر بصورت سه فاز موجود می باشند.