دستگاه رطوبت گیر استخر

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH138

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH138

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH150-A

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH150-A

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH90

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH90

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH50

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH50

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH35-A

دستگاه رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH35-A

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S48000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S48000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S18000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S18000

رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH 150

رطوبت گیر استخر های واتر مدل HW-DH 150

رطوبت گیر استخر سوانا مدل S36000

رطوبت گیر استخر سوانا مدل S36000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S12000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S12000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S24000

دستگاه رطوبت گیر استخر سوانا مدل S24000

دستگاه رطوبت گیر، وظیفه جذب و حذف رطوبت ناخواسته در هر محل یا محصول را به عهده دارد. به طور مثال رطوبت اضافی در محوطه استخر سرپوشیده آزاد می شود و زمانی که دمای آب استخر به دمای مورد نظر جهت شنا رسید ، این رطوبت به شدت با مواد ضدعفونی کننده استخر مانند کلر و اسید ادغام پیدا کرده و هر چیزی را که با این رطوبت آغشته به کلر و مواد ضدعفونی کننده در تماس است را مورد حمله قرار می دهد.

 

در صورتی که این رطوبت اضافی که در محیط استخر و جکوزی است، دفع نگردد هوای محوطه استخر با رطوبتی که آغشته به اسید و کلر است، پر می گردد. برای جلوگیری از مشکلات ساختاری و طولانی مدت ، بهترین گزینه استفاده از دستگاه های رطوبت گیر می باشد.