مبدل حرارتی استخر

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۶۰-۲۷

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۶۰-۲۷

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۴۰-۱۸

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۴۰-۱۸

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۸۰-۳۶

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۸۰-۳۶

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۱۲۰-۵۴

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۱۲۰-۵۴

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۱۶۰-۷۲

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۱۶۰-۷۲

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۲۰۰-۹۰

مبدل استخر دماتجهیز مدل DT ۲۰۰-۹۰

برای گرم کردن آب استخر، از مبدل‌ های حرارتی استفاده می‌‌ شود. مبدل حرارتی دستگاهی است که حرارت را بین دو دستگاه مبادله می‌ کند. این مبدل ها می‌ توانند تبادل را بوسیله آب، گاز، روغن، یا هوا انجام دهند. مبدل های حرارتی دارای کیفیت، دوام و پایداری بالایی هستند و مصرف انرژی آن ها کم است. این مبدل ها به سه دسته اصلی، پوسته و لوله، صفحه‌ای، و هوا خنک تقسیم می‌ شوند. مبدل حرارتی پوسته و لوله خود در دو نوع مسی و تمام استیل می باشد و برای گرمایش استخر استفاده می‌ شود.