پکیج دیواری

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۴

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۴

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FX۲

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FX۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Adena ۲۴

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Adena ۲۴

پکیج دیواری ۴۰۰۰۰ شوفاژکار مدل ۴۰FH۲

پکیج دیواری ۴۰۰۰۰ شوفاژکار مدل ۴۰FH۲

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FH۲

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FH۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۴FH۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۴FH۲

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ شوفاژکار مدل ۳۲FH۲

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ شوفاژکار مدل ۳۲FH۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل M۲۴FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل M۲۴FF

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ بوتان مدل perla pro ۳۲RSI

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ بوتان مدل perla pro ۳۲RSI

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۲

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Herma ۲۴

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Herma ۲۴

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ ایران رادیاتور مدل ECO۲۲FF

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ ایران رادیاتور مدل ECO۲۲FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل ECO۲۴FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل ECO۲۴FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۴FX۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۴FX۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل parma ۲۴RSI

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل parma ۲۴RSI

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۲۸FF

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۲۸FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل Perla pro ۲۴RSI

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل Perla pro ۲۴RSI

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۲۴FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۲۴FF

پکیج دیواری ۳۶۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۳۶FF

پکیج دیواری ۳۶۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۳۶FF

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ بوتان مدل Perla pro ۲۸RSI

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ بوتان مدل Perla pro ۲۸RSI

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ هیمورا مدل Himora ۲۴۰۰۰

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ هیمورا مدل Himora ۲۴۰۰۰

پکیج دیواری ۳۰۰۰۰ هیمورا مدل Himora ۳۰۰۰۰

پکیج دیواری ۳۰۰۰۰ هیمورا مدل Himora ۳۰۰۰۰

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل parma ۲۲i

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل parma ۲۲i

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل parma ۲۲RSI

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل parma ۲۲RSI

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ بوتان مدل Perla ۲۸i

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ بوتان مدل Perla ۲۸i

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ آریستون مدل Clas X

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ آریستون مدل Clas X

پکیج دیواری ۳۵۰۰۰ آریستون مدل Alteas X

پکیج دیواری ۳۵۰۰۰ آریستون مدل Alteas X

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل bita open ۲۲

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل bita open ۲۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ آریستون مدل Cares X

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ آریستون مدل Cares X

پکیج دیواری ۳۰۰۰۰ آریستون مدل Genus X

پکیج دیواری ۳۰۰۰۰ آریستون مدل Genus X

پکیچ دیواری را به دلیل اندازه کوچک و شکل ظاهری زیباتر اغلب در آشپزخانه نصب می کنند و به همین دلیل پکیچ دیواری طرفداران بیشتری دارد. پکیج دیواری به دلیل نداشتن منبع ذخیره آب گرم امکان گرم کردن سیستم گرمایشی و تامین آب گرم مصرفی را به طور هم‌زمان ندارد و در طراحی سیستم، اولویت گرمایش با گرم کردن آب گرم مصرفی است.برای تهیه پکیج دیواری باید نکاتی زیادی را مد نظر قرار داد تا بتوان بهترین پکیج دیواری را خریداری کرد. متراژ محلی که پکیج قرار است در آن قرار بگیرد، تعداد حمام و سرویس بهداشتی در محل برای تامین آبگرم و محل قرارگیری پکیج و نحوه لوله کشی عمودی و افقی از نکاتی است که بسیار مهم می‌باشد.