پکیج زمینی و ایستاده

پکیج زمینی ۴۵۰۰۰ کالورپک مدل CP۴۵-S plus

پکیج زمینی ۴۵۰۰۰ کالورپک مدل CP۴۵-S plus

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۶۰

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۶۰

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۸۵-S plus

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۸۵-S plus

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۲۵

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۲۵

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۲۰۰-S

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۲۰۰-S

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۴۵

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۴۵

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۲۵-S

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۲۵-S

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z۶۰FF

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z۶۰FF

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۳۶

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۳۶

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۲۰۰

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۲۰۰

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۷

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۷

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۷

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۷

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۹

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۹

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z۳۶FF

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z۳۶FF

پکیج زمینی کالورپک مدل  CP۴۵ plus DHW

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۴۵ plus DHW

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۶

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۶

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۶۰-S

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۶۰-S

پکیج زمینی شوفاژکار مدل H-۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل H-۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۵

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل D۳۵

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل D۳۵

پکیج زمینی ۳۸۷۰۰ شوفاژکار مدل H-۵

پکیج زمینی ۳۸۷۰۰ شوفاژکار مدل H-۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۶

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۶

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۵

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶ plus DHW

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶ plus DHW

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶-S plus

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶-S plus

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل G۳۵

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل G۳۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۶

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۶

پکیج زمینی دکالورپک مدل CP۸۵

پکیج زمینی دکالورپک مدل CP۸۵

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۶۵-S plus

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۶۵-S plus

یکی دیگر از انواع پکیج، پکیج زمینی ایستاده است. این نوع پکیج برای ساختمان ‌های بزرگ، ویلایی و دوبلکس و دو طبقه بسیار مناسب بوده و می توان گفت که پکیج زمینی ایستاده ترکیبی از دو پکیج دیواری و زمینی است. از مشخصات این دستگاه می‌توان به توان حرارتی بالا و با دو خروجی جداگانه برای دو سیستم گرمایش و قابلیت تفکیک دما‌های مدار، اشاره کرد.