پکیج

پکیج زمینی و ایستاده

پکیج زمینی و ایستاده

پکیج دیواری

پکیج دیواری

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل D۳۵

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل D۳۵

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶ plus DHW

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶ plus DHW

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z۳۶FF

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z۳۶FF

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۷

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۷

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Herma ۲۴

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Herma ۲۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۹

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۹

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل G۳۵

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل G۳۵

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۴

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل H-۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل H-۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۶

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۶

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FH۲

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FH۲

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ شوفاژکار مدل ۳۲FH۲

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ شوفاژکار مدل ۳۲FH۲

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FX۲

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۸FX۲

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۶۰-S

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۱۶۰-S

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Adena ۲۴

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ لورچ مدل Adena ۲۴

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۷

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۷

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۴FH۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ شوفاژکار مدل ۲۴FH۲

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۶

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۶

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ بوتان مدل perla pro ۳۲RSI

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ بوتان مدل perla pro ۳۲RSI

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۲

پکیج دیواری ۲۲۰۰۰ بوتان مدل bita ۲۲

پکیج زمینی کالورپک مدل  CP۴۵ plus DHW

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۴۵ plus DHW

پکیج دیواری ۴۰۰۰۰ شوفاژکار مدل ۴۰FH۲

پکیج دیواری ۴۰۰۰۰ شوفاژکار مدل ۴۰FH۲

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل M۲۴FF

پکیج دیواری ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور مدل M۲۴FF

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶-S plus

پکیج زمینی کالورپک مدل cp۳۶-S plus

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل AS۳۰۰-۵

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۶۵

پکیج زمینی کالورپک مدل CP۶۵

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ ایمرگاس مدل maior eolo

پکیج دیواری ۳۲۰۰۰ ایمرگاس مدل maior eolo

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل رعد ۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۵

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P۵

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۲۸FF

پکیج دیواری ۲۸۰۰۰ ایران رادیاتور مدل L۲۸FF

پکیج، یک دستگاه مستقل تأمین‌ کننده گرمایش محیط و تولید کننده آب گرم مصرفی بهداشتی است که مانند آبگرم کن عمل می کند. این محصول هم وظیفه آبگرمکن و هم وظیفه موتور خانه را انجام می‌ دهد. داشتن سرعت بالا در گرم کردن آب بدون انتظار برای گرم شدن، گرم بودن آب به طور دائم، مستقل، بدون وابستگی به سایر واحد ها مورد استفاده، داشتن حجم کم، کار کردن آرام بدون تولید صدا و آلودگی صوتی، کاهش انرژی مصرفی گاز، برق و … نسبت به سایر سیستم‌ های گرمایشی، از مزایای استفاده از پکیج می باشد.