جت‌ هیتر دوگانه سوز تهویه‌ البرز مدل 2ED-70‌

جت‌ هیتر دوگانه سوز تهویه‌ البرز مدل 2ED-70‌

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز MLB-۵۰

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز MLB-۵۰

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل QLB-۹۵

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل QLB-۹۵

جت‌ هیتر گازوئیلی تهویه‌ البرز مدل ۲ELB-۷۰‌

جت‌ هیتر گازوئیلی تهویه‌ البرز مدل ۲ELB-۷۰‌

جت‌ هیتر دوگانه سوز تهویه‌ البرز ۲EDB-۷۰‌

جت‌ هیتر دوگانه سوز تهویه‌ البرز ۲EDB-۷۰‌

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل ۲EL-۷۰

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل ۲EL-۷۰

جت‌ هیتر گازی تهویه‌ البرز ۲G-۱۰۰‌

جت‌ هیتر گازی تهویه‌ البرز ۲G-۱۰۰‌

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل MLE-۵۰

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل MLE-۵۰

جت‌ هیتر دوگانه سوز تهویه‌ البرز ۲D-۱۰۰‌

جت‌ هیتر دوگانه سوز تهویه‌ البرز ۲D-۱۰۰‌

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل GLB-۱۰۰

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل GLB-۱۰۰

جت هیتر گازی تهویه البرز ۲EG-۷۰

جت هیتر گازی تهویه البرز ۲EG-۷۰

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل MLB-۵۰۱

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل MLB-۵۰۱

جت هیتر گازی تهویه البرز مدل ME-۵۰

جت هیتر گازی تهویه البرز مدل ME-۵۰

جت‌ هیتر گازوئیلی تهویه‌ البرز ۲L-۱۰۰‌

جت‌ هیتر گازوئیلی تهویه‌ البرز ۲L-۱۰۰‌

جت هیتر گازی تهویه البرز QG-۲۵

جت هیتر گازی تهویه البرز QG-۲۵

جت هیتر گازی تهویه البرز مدل GE-100

جت هیتر گازی تهویه البرز مدل GE-100

جت هیتر نوعی بخاری صنعتی است که برای گرمایش سالن های صنعتی، سالن های ورزشی بزرگ، مرغداری ها، گلخانه ها، سوله ها و کارگاه های صنعتی و کارگاه های ساختمانی استفاده می شود. گرما در جت هیتر ها از شعله مستقیم دریافت می شود و قابلت گرمایش محیط تا 40 الی 50 درجه را دارد. از جمله ویژگی های جت هیتر می توان به راندمان حرارتی بالا، قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی، تعمیر و نگهداری آسان و دسترسی راحت به مجموعه سوخت، کاربری با گاز، گازوئیل و یا بصورت دو گانه سوز، دارا بودن شعله پخش کن جهت کارایی بالا و مصرف بهینه سوخت و اختلاط بهتر سوخت و اکسیژن و بورد الکترونیکی اشاره کرد.