یونیت هیتر

يونيت هيتر بخار دماتجهیز مدل DT.U 160 S

يونيت هيتر بخار دماتجهیز مدل DT.U 160 S

يونيت هيتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U 180W

يونيت هيتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U 180W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۲۰۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۲۰۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۲۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۲۵۰ W

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۲۳۰ S

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۲۳۰ S

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۳۰۰ S

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۳۰۰ S

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۵۰ W

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۴۰۰ S

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۴۰۰ S

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۸۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۸۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۱۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۱۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU40W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU40W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU50W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU50W

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۴۵S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۴۵S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۲۲S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۲۲S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل  TU ۴۰S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU ۴۰S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۸۰S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۸۰S

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۷۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۷۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۸۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۸۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۱۵۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۱۵۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل  TU۱۸۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۱۸۰W

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۲۵۰

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۲۵۰

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۷۵

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۷۵

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۵۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۵۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۴۰۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۴۰۰

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۲۰۰

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۲۰۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۲۵۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۲۵۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۱۵۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۱۵۰

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۱۰۰

یونیت هیتر آبگرم ساران SRUH-۱۰۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۱۲۵

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۱۲۵

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۳۰۰

یونیت هیتر بخار ساران مدل SRUS-۳۰۰

یونیت هیتر، دستگاهی است که از آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالن‌ های سرپوشیده، سالن‌ های کارخانجات و ... استفاده می‌ شود. داشتن قدرت حرارتی بالا، جاگیری کمتر مخصوصاً در مدل‌ های دیواری و سقفی، توزیع بهتر هوای گرم، سرعت زیاد در گرم کردن فضا، قابلیت نصب آسان، راندمان بالا، پرتاب هوا به صورت افقی و عمودی از مزایای استفاده از یونیت هیتر می باشد.