هیتر گازی تابشی

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۲۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۲۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۱۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۱۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR۱۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR۱۰۰

هیتر تابشی گازی گرماسان مدل سرامیکی

هیتر تابشی گازی گرماسان مدل سرامیکی

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR0030

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR0030

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR0055

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR0055

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR۲۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR۲۰۰

هیتر تابشی برقی انرژی مدل GR0100

هیتر تابشی برقی انرژی مدل GR0100

هیتر تابشی گرمای محیط را از طریق تابش تامین می‌کند. هیترهای تابشی در مکان‌هایی که در نزدیکی اشیاء یا افراد قرار بگیرند کارآیی بهتری خواهند داشت. هنگامی که از هیترهای تابشی استفاده می‌کنید افراد و اشیا به صورت مستقیم گرم می‌شوند، باز یا بسته بودن محیط تاثیری در گرمایش نخواهد داشت.  به خاطر اینکه هیترهای تابشی برای گرم کردن محیط هوا را نمی‌دمند، و دود و آلاینده تولید نمی‌کنند، برای حفظ سلامت افراد مناسب‌تر هستند و برای کسانی که از حساسیت، آسم، و سایر مشکلات تنفسی رنج می برند، مشکل ایجاد نمی‌کنند.