هیتر برقی

هیتر برقی انرژی مدل EH ۰۱۵۰

هیتر برقی انرژی مدل EH ۰۱۵۰

هیتر برقی پارس خزر مدل SH۲۰۰۰P

هیتر برقی پارس خزر مدل SH۲۰۰۰P

هیتر برقی پارس خزر مدل FH۲۰۰۰P

هیتر برقی پارس خزر مدل FH۲۰۰۰P

هیتر برقی پارس خزر مدل SH۲۰۰۰M

هیتر برقی پارس خزر مدل SH۲۰۰۰M

هیتر برقی انرژی مدل EH۰۰۴۵

هیتر برقی انرژی مدل EH۰۰۴۵

هیتر برقی هاوایی مدل H1802

هیتر برقی هاوایی مدل H1802

هیتر برقی آراسته مدل FHA۲۰۰۰

هیتر برقی آراسته مدل FHA۲۰۰۰

هیتر برقی آراسته مدل ۲۲۰۰

هیتر برقی آراسته مدل ۲۲۰۰

هیتر برقی مهیاسان مدل MEH۱۵۰

هیتر برقی مهیاسان مدل MEH۱۵۰

هیتر برقی گوسونیک مدل GEH-۲۲۰

هیتر برقی گوسونیک مدل GEH-۲۲۰

هیتر برقی تهویه البرز مدل NE-3

هیتر برقی تهویه البرز مدل NE-3

هیتر برقی پارس خزر مدل SH-2000P

هیتر برقی پارس خزر مدل SH-2000P

هیتر برقی وسیله ای است که جریان الکتریکی را پس از دریافت از پریز برق به گرما تبدیل می نماید. گرمای به دست آمده به وسیله ی عبور جریان از موادی که از مقاومت الکتریکی بسیار بالایی برخوردار است تولید می گردد. این هیتر دارای توان حرارتی بالایی است و با توجه به ویژگی‌هایی که دارد برای به کارگیری در ساختمان‌های مختلف کارایی خاص خود را دارد.