هیتر

هیتر گازی

هیتر گازی

هیتر برقی

هیتر برقی

هیتر گازی تابشی

هیتر گازی تابشی

هیتر نفتی

هیتر نفتی

هیتر صنعتی

هیتر صنعتی

2+

دسته بندی دیگر

یونیت هیتر

یونیت هیتر

جت هیتر

جت هیتر

هیتر برقی گوسونیک مدل GEH-۲۲۰

هیتر برقی گوسونیک مدل GEH-۲۲۰

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل  TU۱۸۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۱۸۰W

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل  TU ۴۰S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU ۴۰S

هیتر صنعتی گازی آذر تهویه مدل SD-A۶۵۰

هیتر صنعتی گازی آذر تهویه مدل SD-A۶۵۰

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۵۰ W

هیتر صنعتی گازی آذر تهویه مدل A630

هیتر صنعتی گازی آذر تهویه مدل A630

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۲۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۲۰۰

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۲۳۰ S

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۲۳۰ S

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۸۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۸۰W

جت‌ هیتر گازوئیلی تهویه‌ البرز ۲L-۱۰۰‌

جت‌ هیتر گازوئیلی تهویه‌ البرز ۲L-۱۰۰‌

هیتر گازی آذر تهویه مدل A۶۱۰

هیتر گازی آذر تهویه مدل A۶۱۰

هیتر برقی پارس خزر مدل FH۲۰۰۰P

هیتر برقی پارس خزر مدل FH۲۰۰۰P

هیتر صنعتی گازی آذر تهویه مدل A۶۱۸

هیتر صنعتی گازی آذر تهویه مدل A۶۱۸

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۴۰۰ S

یونیت هیتر بخار دماتجهیز مدل DT.U ۴۰۰ S

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۱۵۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۱۵۰W

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل MLB-۵۰۱

جت هیتر گازوئیلی تهویه البرز مدل MLB-۵۰۱

هیتر صنعتی کانالی گازی آذر تهویه مدل D-A۶۵۰

هیتر صنعتی کانالی گازی آذر تهویه مدل D-A۶۵۰

هیتر صنعتی گازی نیک گستر مدل ۴۶۰

هیتر صنعتی گازی نیک گستر مدل ۴۶۰

هیتر صنعتی کانالی گازی انرژی مدل GH 0660

هیتر صنعتی کانالی گازی انرژی مدل GH 0660

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۱۰۰

هیتر تابشی گازی انرژی مدل GR ۰۱۰۰

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۲۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۲۵۰ W

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۸۰S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۸۰S

هیتر گازی آذر تهویه مدل F۹۱۹

هیتر گازی آذر تهویه مدل F۹۱۹

هیتر برقی پارس خزر مدل SH۲۰۰۰P

هیتر برقی پارس خزر مدل SH۲۰۰۰P

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۴۵S

یونیت هیتر بخار آذرنسیم مدل TU۴۵S

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۱۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم دماتجهیز مدل DT.U ۱۵۰ W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۷۰W

یونیت هیتر آبگرم آذرنسیم مدل TU۷۰W

یونیت هیتر آبگرم ساران مدل SRUH-50

یونیت هیتر آبگرم ساران مدل SRUH-50

هیتر گازی آذر تهویه مدل F۹۲۰

هیتر گازی آذر تهویه مدل F۹۲۰

جت هیتر گازی تهویه البرز ۲EG-۷۰

جت هیتر گازی تهویه البرز ۲EG-۷۰

هیتر یا بخاری صنعتی وسیله ای است که با استفاده از آن حرارت مورد نیاز کارخانجات، گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و طیور تامین می شود. این دستگاه ها در انواع مختلف مانند گازی، گازوئیلی، برقی و دوگانه سوز ساخته می شوند. هیتر همانند بخاری عمل می کند و اکثراً در فصل زمستان از آن استفاده می شود. نصب آسان به صورت دیواری و سقفی، ارزان قیمت بودن، ایجاد حرارت لازم برای محوطه، و ... از مزایای استفاده از این محصول می باشد و برای گرم کردن سالن های بزرگ و حتی سالن های صنعتی در کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.