اسپلیت کاستی (cassette)

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-60

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-60

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-48

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-48

این نوع از اسپلیت نیز داخل سقف کاذب قرار داده می‌شود که هوا از قسمت وسط مکش و از چهار طرف دهش پیدا می‌کند این نوع اسپلیت‌ها معمولا کاربرد اداری دارند و در مکان‌ها تجاری و ادارای که دارای سقفی با ارتفاع زیاد و بیش از حد معمول هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند.