کولر گازی ایستاده

کولر گازی ایستاده ۵۵۰۰۰  مدل HFH-۵۵FM

کولر گازی ایستاده ۵۵۰۰۰ مدل HFH-۵۵FM

کولر گازی ایستاده ۳۶۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۳۶FM

کولر گازی ایستاده ۳۶۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۳۶FM

کولر گازی ایستاده 48000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-48HT3

کولر گازی ایستاده 48000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-48HT3

کولر گازی ایستاده 48000 گرین مدل GFS-H48P1T1B

کولر گازی ایستاده 48000 گرین مدل GFS-H48P1T1B

کولر گازی ایستاده 60000 گری مدل تی ماتیک H55H3

کولر گازی ایستاده 60000 گری مدل تی ماتیک H55H3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 60000 گرین مدل GFS-H60P1T1B

کولر گازی ایستاده 60000 گرین مدل GFS-H60P1T1B

کولر گازی ایستاده ۴۵۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۴۵FM

کولر گازی ایستاده ۴۵۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۴۵FM

کولر گازی ایستاده 48000 گاسونیک مدل GAC-3848

کولر گازی ایستاده 48000 گاسونیک مدل GAC-3848

کولر گازی ایستاده 48000 سوپرانو مدل SNO-48CHF

کولر گازی ایستاده 48000 سوپرانو مدل SNO-48CHF

کولر گازی ایستاده 36000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-36HT3

کولر گازی ایستاده 36000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-36HT3

کولر گازی ایستاده 60000  مدل OMF-60H

کولر گازی ایستاده 60000 مدل OMF-60H

کولر گازی ایستاده 60000 سوپرانو مدل SNO-60CHF

کولر گازی ایستاده 60000 سوپرانو مدل SNO-60CHF

کولر گازی ایستاده 48000 هیوندای مدل HACF-4833 WT3

کولر گازی ایستاده 48000 هیوندای مدل HACF-4833 WT3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده، هوای گرم داخل ساختمان را توسط تبخیر مایع مبرد در اواپراتور کولر تبدیل به هوای مطبوع و خنک می کند. این کولر از نظر ظرفیت بازدهی هوای خنک به محیط  توانایی بسیار بالایی دارد. در بعضی از کولرهای گازی ایستاده سیستم ضدعفونی و کنترل رطوبت نیز وجود دارد. از این کولر برای خنک کردن سالن‌ های بزرگ مثل هتل‌ ها، خوابگاه‌ ها، دانشگاه‌ ها و... استفاده می شود. قابل نصب بر روی دیوار، سقف کاذب و ... نیست و فقط باید در گوشه ای از ساختمان قرار بگیرد.