کولر گازی

کولر گازی سقفی و دیواری

کولر گازی سقفی و دیواری

کولر گازی ایستاده

کولر گازی ایستاده

کولر گازی ایستاده 48000 گرین مدل GFS-H48P1T1B

کولر گازی ایستاده 48000 گرین مدل GFS-H48P1T1B

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 48000 گری مدل T'Matic-H48H3

کولر گازی ایستاده 60000 گرین مدل GFS-H60P1T1B

کولر گازی ایستاده 60000 گرین مدل GFS-H60P1T1B

کولر گازی ایستاده 60000 گری مدل تی ماتیک H55H3

کولر گازی ایستاده 60000 گری مدل تی ماتیک H55H3

کولر گازی 9000 هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

کولر گازی 9000 هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

کولر گازی 18000 هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

کولر گازی 18000 هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

کولر گازی ایستاده ۴۵۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۴۵FM

کولر گازی ایستاده ۴۵۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۴۵FM

کولر گازی 24000 ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/XA

کولر گازی 24000 ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/XA

کولر گازی ایستاده 48000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-48HT3

کولر گازی ایستاده 48000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-48HT3

کولر گازی ایستاده ۵۵۰۰۰  مدل HFH-۵۵FM

کولر گازی ایستاده ۵۵۰۰۰ مدل HFH-۵۵FM

کولر گازی ایستاده ۳۶۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۳۶FM

کولر گازی ایستاده ۳۶۰۰۰ هایسنس مدل HFH-۳۶FM

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT3

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT3

کولر گازی 12000 هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

کولر گازی 12000 هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT1A

کولر گازی 18000 تراست مدل TTSR-18HT1A

کولر گازی 24000 هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

کولر گازی 24000 هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

کولر گازی 12000 سامسونگ مدل AR12MQFRBWK/FA

کولر گازی 12000 سامسونگ مدل AR12MQFRBWK/FA

کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18MQFRBWK/FA

کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18MQFRBWK/FA

کولر گازی ایستاده 48000 گاسونیک مدل GAC-3848

کولر گازی ایستاده 48000 گاسونیک مدل GAC-3848

کولر گازی 18000 تراست مدل TMSAB18HT1 A

کولر گازی 18000 تراست مدل TMSAB18HT1 A

کولر گازی ایستاده 48000 سوپرانو مدل SNO-48CHF

کولر گازی ایستاده 48000 سوپرانو مدل SNO-48CHF

کولر گازی 9000 ایران رادیاتور مدل IAC-09CH/XA

کولر گازی 9000 ایران رادیاتور مدل IAC-09CH/XA

کولر گازی 18000 وست کول مدل R410a

کولر گازی 18000 وست کول مدل R410a

کولر گازی 9000 کین الکتریک مدل R410a

کولر گازی 9000 کین الکتریک مدل R410a

کولر گازی 30000 وستن ایر مدل WS-R304HC

کولر گازی 30000 وستن ایر مدل WS-R304HC

کولر گازی 12000 ایساتیس مدل R410a

کولر گازی 12000 ایساتیس مدل R410a

کولر گازی ایستاده 36000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-36HT3

کولر گازی ایستاده 36000 تک الکتریک مدل BTFS-UN-36HT3

کولر گازی ایستاده 60000  مدل OMF-60H

کولر گازی ایستاده 60000 مدل OMF-60H

کولر گازی ایستاده 60000 سوپرانو مدل SNO-60CHF

کولر گازی ایستاده 60000 سوپرانو مدل SNO-60CHF

کولر گازی 30000 ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/XA

کولر گازی 30000 ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/XA

کولر گازی 12000 ایران رادیاتور مدل IAC-12CH/XA

کولر گازی 12000 ایران رادیاتور مدل IAC-12CH/XA

کولر گازی یک نوع وسیله ی تهویه مطبوع (سیستم سرمایشی) است. دستگاه‌ های تهویه مطبوع برای کمک به سیکل تبرید تراکمی‌ و کنترل دمای محیط طراحی شده اند. در بعضی از کولرهای گازی سیستم ضد عفونی و کنترل رطوبت نیز وجود دارد. کولر های گازی، هوای گرم داخل ساختمان را توسط تبخیر مایع مبرد در اواپراتور کولر تبدیل به هوای مطبوع و خنک می کنند. علاوه بر تنظیم دمای محیط، هوا را نیز با گرفتن بخارهای اضافی، چربی‌ های موجود و ریز گردها تصفیه می‌ کنند. کولرهای گازی برخلاف کولرهای آبی بوی نامطبوعی از خودشان تولید نمی‌ کنند و ظاهر زیبای آن‌ ها در درکوراسیون خانه تاثیر می‌ گذارد.