شوره گیر کولر معجزه گر

شوره گیر کولر معجزه گر

شوره گیر کولر، وسیله ایی است که برای رفع رسوبات کولر آبی داخل آب سینی کولر قرار داده می شود. ساختار این توپ‌ ها به شکلی‌ است که یون‌ های کلسیم را خنثی ساخته و از تشکیل آن‌ ها در دیواره‌ ها و روی قطعات کولر جلوگیری به عمل می‌ آورد. این وسیله دارای اسید چرب (روغن تالو) و روکشی از جنش توری با منافذ درشت می باشد. شوره گیر بیشتر در مناطقی که آب مصرفی آنها دارای املاح و رسوبات زیادی است مورد استفاده قرار می گیرد.