پمپ آب کولر موتوژن

پمپ آب کولر موتوژن

پمپ آب کولر الکتروژن

پمپ آب کولر الکتروژن

پمپ آب کولر، یکی از مهمترین قطعات کولر آبی است که آب ذخیره شده در کفی کولر را به داخل سه راهی های توزیع کننده آب در بالای پوشال ها هدایت می کند و موجب خیس شدن پوشال های کولر می شود. این پمپ با خنک نگه داشتن محفظه کولر مانع از داغ شدن موتور می شود. ساختار ساده، توانایی تولید فشار یکنواخت، قیمت مناسب، و ... از مزایای استفاده از پمپ های کولر آبی می باشد.