سه راهی شلنگ کولر

سه راهی پنوماتیک

سه راهی پنوماتیک

سه راهی شلنگ کولر، وسیله ایی مناسب برای اتصال سه شلنگ به یکدیگر است که بدون نیاز به نوار تفلون و چسب آب بندی شده است. کاربرد این رابط زمانی است که بخواهید برای دو کولر دیگر شلنگ بکشید و لوله آب در دسترس نداشته باشید و همچنین درشلنگ هایی که سوراخ شده اند، می توان قسمت سوراخ شده را برید واز سه راهی کولر استفاده کنید. مکان قرارگیری این سه راهی در قسمتی است که می خواهید برای شلنگ کولر انشعاب بگیرید. نصب آسان، اتصال سه شلنگ بدون نشتی، و ... از مزایای استفاده از سه راهی می باشد.