رابط شلنگ کولر

مهره اتصال شلنگ کولر

مهره اتصال شلنگ کولر

رابط شلنگ کولر، وسیله ایی است که برای وصل شدن دو شلنگ کولر آبی به هم استفاده می شود. هر گاه طول یک شلنگ جوابگوی نیاز ما نباشد از این رابط برای اتصال بین دوشلنگ استفاده می شود، این عمل باعث افزایش طول شلنگ می شود. رابط شلنگ کولر بدون نیاز به نوار تفلون و چسب، آب بندی می شود و جنس آن از پلاستیک می باشد.