سبد پمپ کولر

سبد پمپ کولر

سبد پمپ کولر، وسیله ایی است که به منظور جلوگیری از عبور ذرات و اشیا به داخل پمپ (پره ها و سیستم انتقال و توزیع آب) مورد استفاده قرار می گیرد، به ویژه زمانی که از پوشال های قدیمی به عنوان واسط های تبخیری استفاده می گردد. جنس این سبد از پلاستیک است. طول عمربالا، جلوگیری از ورود حشرات و اضافات به درون پمپ، کمک به ایجاد هوای پاک، افزایش چند برابری عمر پوشال، قیمت ارزان، و ... از مزایای استفاده از این نوع سبد می باشد.