شناور پلاستیکی کولر

شناور پلاستیکی کولر

شناور میله برنجی کولر

شناور میله برنجی کولر

شناور کولر آبی یکی از اجزای اصلی کولر آبی است که آب درون مخزن را ثابت نگه می دارد. وظیفه این قطعه، آبرسانی به مخزن و تنظیم آب آن است. با وجود این قطعه آب از سطح مخزن خارج نمی شود. شناور کولی آبی، از یک میله فلزی و حباب پلاستیکی تشکیل شده، هربار که آب کولر کم می‌ شود، شناور پایین رفته و آب با فشار بیشتری وارد تشتک کولر می‌ شود. همچنین اگر آب در تشتک کولر به حد نصاب برسد، شناور بالا آمده و ورود آب به داخل کولر قطع می‌ شود. تمام این موارد در صورتی که شناور در جای مناسبی تنظیم باشد، به‌درستی عمل می‌ کنند و میزان آب کولر همیشه در وضعیت ثابتی قرار دارد.