گروت زنجان

گروت زنجان

گروت سیمانی منبسط شونده پارسیک

گروت سیمانی منبسط شونده پارسیک

گروت صنعتی خاکستری GM100

گروت صنعتی خاکستری GM100

گروت بر پایه سیمان پر مقاومت

گروت بر پایه سیمان پر مقاومت

گروت از آب، سیمان، ماسه و افزودنی‌ های دیگر تشکیل می شود. برای پُر کردن فضاهای خالی و ترک‌ های بزرگ، و برای جلوگیری از لایه‌لایه شدن یا خرد شدن استفاده می‌ شود. گروت‌ها از نظر ظاهری به شکل پودر می‌ باشند که پس از اختلاط با آب، به صورت ملات سیال مورد استفاده قرار می‌ گیرند. گروت، توان جذب نیرو های وارده و انتقال آن ها را به بخش زیرکار را دارد. از گروت جهت مصارف مختلفی مثل زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ... استفاده می شود.