کولر آبی

تجهیزات کولر آبی

تجهیزات کولر آبی

کولر آبی سلولزی ثابت

کولر آبی سلولزی ثابت

کولر آبی پرتابل

کولر آبی پرتابل

کولر آبی دریچه از بالا

کولر آبی دریچه از بالا

کولر آبی پوشالی ثابت

کولر آبی پوشالی ثابت

کولر آبی بالازن آبسال مدل AC58

کولر آبی بالازن آبسال مدل AC58

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0350

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0350

کولر آبی سلولزی انرژی مدل تکفاز EC 1100

کولر آبی سلولزی انرژی مدل تکفاز EC 1100

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC2500

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC2500

کولر آبی سلولزی انرژی مدل VC0380

کولر آبی سلولزی انرژی مدل VC0380

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC۰۲۸۰

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC۰۲۸۰

کولر آبی سلولزی انرژی مدل VC0600

کولر آبی سلولزی انرژی مدل VC0600

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC1800

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC1800

کولر آبی سلولزی انرژی مدل VC0380

کولر آبی سلولزی انرژی مدل VC0380

سه راهی پنوماتیک

سه راهی پنوماتیک

کولر آبی سلولزی انرژی مدل سه فاز EC1100

کولر آبی سلولزی انرژی مدل سه فاز EC1100

کولر آبی سلولزی انرژی مدل پالا EC0750

کولر آبی سلولزی انرژی مدل پالا EC0750

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC110T

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC110T

کولر آبی سلولزی لورچ مدل LC80

کولر آبی سلولزی لورچ مدل LC80

برزنت دریچه کولر 3500

برزنت دریچه کولر 3500

شناور پلاستیکی کولر

شناور پلاستیکی کولر

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0700

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0700

کولر آبی ۳۵۰۰ لورچ مدل LC35HE

کولر آبی ۳۵۰۰ لورچ مدل LC35HE

کولر آبی 5000 لورچ مدل LC50

کولر آبی 5000 لورچ مدل LC50

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC110D

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC110D

مهره اتصال شلنگ کولر

مهره اتصال شلنگ کولر

کولر آبی ۵۰۰۰ لورچ مدل LC50HE

کولر آبی ۵۰۰۰ لورچ مدل LC50HE

کولر آبی ۴۰۰۰ لورچ مدل LC40

کولر آبی ۴۰۰۰ لورچ مدل LC40

کولر آبی 3500 لورچ مدل LC35

کولر آبی 3500 لورچ مدل LC35

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0550

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0550

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0550E

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0550E

پمپ آب کولر الکتروژن

پمپ آب کولر الکتروژن

سبد پمپ کولر

سبد پمپ کولر

کولر آبی ۷۰۰۰ لورچ مدل LC70

کولر آبی ۷۰۰۰ لورچ مدل LC70

کولر آبی، نوعی کولر است که با تبخیر آب، هوا را خنک می‌ کند. کولرهای آبی با فرایند سرمایش تبخیری کار می‌ کنند. این محصول برای مناطقی با آب و هوای گرم و خشک استفاده می‌ گردد زیرا کولر آبی با ایجاد رطوبت مانع از خشک شدن هوا و ترک خوردن وسایل چوبی و ایجاد الکتریسته ساکن در این مناطق می‌ گردد و همچنین به لطافت هوا نیز کمک می‌ کند. این کولر در فضاهای سر بسته مانند آپارتمان و در تمامی طراحی های مهندسی برای تهیه مطبوع، کاربرد دارد.