رادیاتور حوله خشک کن

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 1 لول دیما

حوله خشک کن 1 لول دیما

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۳۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۳۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن ۲۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن ۱۲ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۲ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۴۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۴۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 2 لول دیما

حوله خشک کن 2 لول دیما

حوله خشک کن ۷ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۷ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 15 لول دیما

حوله خشک کن 15 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن ۱۵ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۵ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۸ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۸ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 10 لول ایران رادیاتور مدل Oasis

حوله خشک کن 10 لول ایران رادیاتور مدل Oasis

حوله خشک کن 19 لول بوتان

حوله خشک کن 19 لول بوتان

حوله خشک کن 10 لول ایران رادیاتور مدل کروم

حوله خشک کن 10 لول ایران رادیاتور مدل کروم

حوله خشک کن ۱۴ لول بوتان

حوله خشک کن ۱۴ لول بوتان

حوله خشک کن ۱۰ لول بوتان

حوله خشک کن ۱۰ لول بوتان

حوله خشک کن 14 لول دماتجهیز

حوله خشک کن 14 لول دماتجهیز

حوله خشک کن 10 لول دماتجهیز

حوله خشک کن 10 لول دماتجهیز

حوله خشک کن‌ها نوعی از رادیاتورها هستند که اغلب در فضا حمام یا سرویس‌های بهداشتی نصب می‌شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری هم شناخته می‌شوند، ظاهر آن‌ها با رادیاتورهای معمولی فرق دارد و زیباتر هستند. این وسیله برای تأمین گرمایش مورد نیاز حمام، یا آشپزخانه‌های کوچک است و به گونه ای طراحی گردیده که به راحتی قابل نصب بر روی دیواری می‌باشد. از حوله خشک کن‌ها می‌توان برای خشک کردن حوله‌ها، دستمال‌ها و لباس‌های کوچکی که جای زیادی هم نمی‌گیرند استفاده کرد.