ملات و افزودنی

گروت

گروت

ملات بنایی

ملات بنایی

ضد یخ

ضد یخ

روان کننده

روان کننده

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس

2+

دسته بندی دیگر

زودگیر کننده

زودگیر کننده

افزودنی بتن

افزودنی بتن

تسریع کننده بتن (ضد یخ)

تسریع کننده بتن (ضد یخ)

ملات سیمان کاری زنجان

ملات سیمان کاری زنجان

ملات بنایی زنجان

ملات بنایی زنجان

ملات آماده بنایی

ملات آماده بنایی

گروت زنجان

گروت زنجان

روان کننده لیگنو سولفونات

روان کننده لیگنو سولفونات

روان کننده کربوکسیلاتی

روان کننده کربوکسیلاتی

روان کننده نفتالینی

روان کننده نفتالینی

ژل میکروسیلیس بتن ایران Dezomix 4500

ژل میکروسیلیس بتن ایران Dezomix 4500

گروت سیمانی منبسط شونده پارسیک

گروت سیمانی منبسط شونده پارسیک

کیورینگ ضد ترک بتن SC200

کیورینگ ضد ترک بتن SC200

ملات اندود درز بندی و ماستیک

ملات اندود درز بندی و ماستیک

روان کننده بتن

روان کننده بتن

ضد یخ (زودگیر کننده و زود سخت کننده) فاقد کلراید

ضد یخ (زودگیر کننده و زود سخت کننده) فاقد کلراید

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM400

ملات ترمیمی سازه ای خاکستری RM400

گروت صنعتی خاکستری GM100

گروت صنعتی خاکستری GM100

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس

ملات اندود آستر زیرسازی

ملات اندود آستر زیرسازی

گروت بر پایه سیمان پر مقاومت

گروت بر پایه سیمان پر مقاومت

تسریع کننده بتن مسلح ضد یخ ممتاز SZ100

تسریع کننده بتن مسلح ضد یخ ممتاز SZ100

ژل میکروسیلیس بتن ایران Dezomix P-4500

ژل میکروسیلیس بتن ایران Dezomix P-4500

افزودنی های بتن، مواد شیمیایی یا معدنی ای هستند که حین فرایند اختلاط بتن معمولا به صورت درصدی از وزن سیمان به وزن بتن اضافه می شود تا بعضی از خواص آن را به شکل مطلوبی تغییر دهد. میزان مصرف مواد مضاف در بتن کم بوده و این مواد افزودنی بسیار متنوع هستند و در محدوده بسیار وسیعی تقسیم بندی می شوند. مواد افزودنی بتن را می توان هم برای بتن تازه و هم برای بتن سخت شده به کار برد انواع روان کننده ها، دیر و زودگیر کننده ها، ضد یخ ها، گروت ها، هوازی ها، میکرو سیلیس ها، ازافزودنی های این فرآورده پرکاربرد می باشند.