رادیاتور برقی

رادیاتور برقی 1500 وات آدیسان

رادیاتور برقی 1500 وات آدیسان

رادیاتور برقی 2000 وات آدیسان

رادیاتور برقی 2000 وات آدیسان

رادیاتور برقی 2500 وات آدیسان

رادیاتور برقی 2500 وات آدیسان

رادیاتور برقی 1000 وات آدیسان

رادیاتور برقی 1000 وات آدیسان

رادیاتور برقی پنلی 1000 وات ویگو

رادیاتور برقی پنلی 1000 وات ویگو

رادیاتور‌برقی، جزء سیستم های گرمایشی است و مانند رادیاتور‌های عادی عمل می کند، با این تفاوت که رادیاتور‌های الکتریکی به‌جای آب، از روغن به‌ عنوان سیال استفاده می‌ کنند. سازگاری با محیط‌ زیست، نصب آسان، دایمی بودن روغن مصرفی، کاربری آسان، سرویس و نگهداری ارزان، تنوع در اندازه و ... از مزایای استفاده از رادیاتور برقی می باشد. در انواع اماکن مسکونی، تجاری و اداری مورد استفاده قرار می گیرد.