رادیاتور پنلی

رادیاتور پنلی 100 سانتی تاش مدل PKKP

رادیاتور پنلی 100 سانتی تاش مدل PKKP

رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی 100 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی 100 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی 60 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی 60 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی 160 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی 160 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی ۱۶۰ سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی ۱۶۰ سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی ۸۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی ۸۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی تاش مدل tash 60

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی تاش مدل tash 60

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی 120 سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی 120 سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۶۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی 80 سانتی تاش مدل PKKP

رادیاتور پنلی 80 سانتی تاش مدل PKKP

رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتی لورچ مدل افروز

رادیاتور پنلی 80 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی 80 سانتی لورچ مدل پربازده

رادیاتور پنلی 80 سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی 80 سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی 140 سانتی تاش مدل PKKP

رادیاتور پنلی 140 سانتی تاش مدل PKKP

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی ۸۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۸۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتی لورچ مدل آذر

رادیاتور پنلی 100 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 100 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 120 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 120 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 60 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 60 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۶۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۶۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی 80 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 80 سانتی سپاهان

یکی از انواع رادیاتور ها که به طور عمده ای در اکثر ساختمان های مسکونی، اداری و یا تجاری کاربرد دارند رادیاتور پنلی فولادی می باشد. شکل ظاهری رادیاتور پنلی به صورت مسطح و یکپارچه است و زیبایی بی نظیری به دکوراسیون داخلی می بخشد. این مدل رادیاتور به هواگیری مکرر نیاز ندارد و به نسبت مدل پره ای میزان گرمای بیشتری به محیط ساتع می کند. دلیل اصلی انتشار گرمای بیشتر توسط این رادیاتورها، صاف بودن سطح بدنه آنهاست. جنس رادیاتور پنلی از فولاد است. این رادیاتورها ابعاد کوچکی دارند و بدون اشغال فضای زیاد نمای اتاق را بزرگتر نشان می دهند. رادیاتور پنلی به آسانی نصب می شود و هزینه نصب آن بالا نیست.