رادیاتور

رادیاتور دکوراتیو

رادیاتور دکوراتیو

رادیاتور پنلی

رادیاتور پنلی

رادیاتور برقی

رادیاتور برقی

رادیاتور پره ای

رادیاتور پره ای

رادیاتور قرنیزی

رادیاتور قرنیزی

رادیاتور حوله خشک کن

رادیاتور حوله خشک کن

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

رادیاتور آنیت مدل اکوپایونیر 7 پره

رادیاتور آنیت مدل اکوپایونیر 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 7 پره

حوله خشک کن 1 لول دیما

حوله خشک کن 1 لول دیما

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور پنلی ۱۰۰ سانتی ایران رادیاتور مدل فولادی

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 5 پره

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل کال 10 پره

حوله خشک کن ۳۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۳۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۹ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن ۲۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۲۳ لول ایران رادیاتور

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 5 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 5 پره

رادیاتور پنلی 60 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 60 سانتی سپاهان

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن 12 لول دیما

حوله خشک کن ۱۲ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۲ لول ایران رادیاتور

رادیاتور برقی 1500 وات آدیسان

رادیاتور برقی 1500 وات آدیسان

رادیاتور پنلی 120 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 120 سانتی سپاهان

حوله خشک کن ۴۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۴۳ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن 2 لول دیما

حوله خشک کن 2 لول دیما

حوله خشک کن ۱۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۱۴ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۷ لول ایران رادیاتور

حوله خشک کن ۷ لول ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی 80 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 80 سانتی سپاهان

حوله خشک کن 8 لول دیما

حوله خشک کن 8 لول دیما

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 7 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 7 پره

رادیاتور پنلی 100 سانتی سپاهان

رادیاتور پنلی 100 سانتی سپاهان

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 10 پره

رادیاتور ایران رادیاتور مدل ماکسی 10 پره

رادیاتور شیشه ای آترین مدل عمودی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل عمودی

رادیاتور، وسیله ایی فلزی یا نیمه فلزی است که جنس آن بسته به نوع کاربردش می‌ تواند متفاوت باشد. اغلب رادیاتورها به عنوان ناقل دمای آب عمل می‌ کنند. یکی از کاربرد های رادیاتور در خودروها جهت خنک کردن آب برگشتی از موتور است. استفاده آن در منازل جهت انتقال حرارت آب گرم رسیده از بویلر به داخل ساختمان است. جنس رادیاتورها متفاوت است که شاملک رادیاتورهای آلومینیومی، فولادی، مسی و چدنی می باشد. زیبایی و تناسب با اغلب طرح‌های دکوراتیو، نصب یکپارچه و آب بندی خوب، امکان نصب از هر طرف، مقاومت در برابر زنگ زدگی و ضخامت جداره، و ... از مزایای انواع رادیاتور می باشد.