آبگرمکن الکتریکی

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EW۵۰

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EW۵۰

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWQH

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWQH

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWH1

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWH1

آبگرمکن برقی ایستاده آزمون مدل EV200

آبگرمکن برقی ایستاده آزمون مدل EV200

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EW67

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EW67

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWH2

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWH2

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWSUN

آبگرمکن برقی دیواری آزمون مدل EWSUN

آبگرمکن برقی ایستاده آزمون مدل EV150

آبگرمکن برقی ایستاده آزمون مدل EV150

آبگرمکن برقی ایستاده لورچ مدل LE150

آبگرمکن برقی ایستاده لورچ مدل LE150

آبگرمکن برقی ایستاده آزمون مدل EV120

آبگرمکن برقی ایستاده آزمون مدل EV120

آبگرمکن برقی دیواری شعله آبی مدل ۸۱۰

آبگرمکن برقی دیواری شعله آبی مدل ۸۱۰

آبگرمکن الکتریکی یا برقی آلودگی نفت و گاز ندارد. آبگرمکن‌های الکتریکی ساده‌ترین و سالم‌ترین نوع آبگرمکن‌ها هستند زیرا کمترین میزان آلودگی را دارند. در آبگرمکن برقی، دمای آب با یک ترموستات کنترل می‌شود و هرگاه دما به میزان مورد نیاز رسید، ترموستات جریان الکتریکی را قطع می‌کند. در کل ساعات شبانه روز و بسته به مصرف آب، از برق استفاده می‌شود.