آبگرمکن دیواری

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115

آبگرمکن دیواری برقی آریاتیس مدل D30_15VB

آبگرمکن دیواری برقی آریاتیس مدل D30_15VB

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3318if

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3318if

آبگرمکن دیواری بوتان مدل  B3215i

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3215i

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3315if

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3315if

آبگرمکن ایران شرق مدل کیانا ۳۰۲۰

آبگرمکن ایران شرق مدل کیانا ۳۰۲۰

آبگرمکن دیواری برقی آزمون کار مدل خورشید

آبگرمکن دیواری برقی آزمون کار مدل خورشید

آبگرمکن دیواری برقی آزمون کار مدل Ew67

آبگرمکن دیواری برقی آزمون کار مدل Ew67

آبگرمکن دیواری یا آبگرمکن بدون مخزن وظیفه گرم کردن آبی که از طریق لوله‌ های آب به خانه منتقل می شود را بر عهده دارد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌، استفاده از آب گرم بدون محدودیت، اشغال کردن فضای کمتر، کم بودن احتمال نشت آب به بیرون و انفجار بدنه، دوام و طول عمر بالا از مزایای استفاده از آبگرمکن دیواری می باشد.