آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی هوشمند 250 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی هوشمند 250 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 150 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 150 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 180 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 180 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 250 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 250 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 100 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 100 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی هوشمند 100 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی هوشمند 100 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 300 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 300 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی هوشمند 180 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی هوشمند 180 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 200 لیتری آویسا

آبگرمکن خورشیدی فلوتری 200 لیتری آویسا

آبگرمکن‌های خورشیدی از یک صفحه صاف تشکیل شده‌اند که این صفحه معمولا در سقف نصب می‌شود. این آبگرمکن‌ها گرما را از نورخورشید می‌گیرند. مزیت استفاده از این نوع آبگرمکن این است که نورخورشید یک منبع رایگان و تجدیدپذیر است و هزینه استفاده از آن ارزان است. ولی با این حال هزینه‌های اولیه نصب بخصوص هزینه‌های مربوط به انتقال آب به مخزن در این نوع آبگرمکن بسیار بالا است. دومین عیب این آبگرمکن‌ها این است که شما باید برای روزهای سرد و ابری زمستانی یک منبع گرمای پشتیبان داشته باشید.