فن کویل کانالی

فن کویل کانالی دماتجهیز مدل DT-DFC1000

فن کویل کانالی دماتجهیز مدل DT-DFC1000

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-2200G100

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-2200G100

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1200G70

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1200G70

فن کویل کانالی دماتجهیز مدل DT.DFC1800

فن کویل کانالی دماتجهیز مدل DT.DFC1800

فن کویل کانالی دماتجهیز مدل DT-DFC800

فن کویل کانالی دماتجهیز مدل DT-DFC800

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1600G100

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1600G100

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1800G100

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1800G100

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-10

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-10

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-16

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-16

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-06

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-06

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-08

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-08

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-12

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-12

فن کویل کانالی میدیا مدل 1200G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 1200G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 2200G100

فن کویل کانالی میدیا مدل 2200G100

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-14

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-14

فن کویل کانالی میدیا مدل 1400G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 1400G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 1800G100

فن کویل کانالی میدیا مدل 1800G100

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF2000

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF2000

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR16

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR16

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1400

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1400

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR14

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR14

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1000

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1000

فن کویل کانالی گرین مدل GDF1800P1/H

فن کویل کانالی گرین مدل GDF1800P1/H

فن کویل کانالی تهویه ساز مدل TFC1800-DH

فن کویل کانالی تهویه ساز مدل TFC1800-DH

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF800

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF800

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1800

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1800

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR10

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR10

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR12

فن کویل کانالی تهویه مدل ROWS4-AR12

فن کویل کانالی تهویه ساز مدل TFC2000-DH

فن کویل کانالی تهویه ساز مدل TFC2000-DH

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1600

فن کویل کانالی آذرنسیم مدل DF1600

فن کوئل کانالی، دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان های تجاری و صنعتی، با هوادهی بین 800 CFM الی 2200 CFM  می‌ باشد. از ویژگی های آن می توان به استحکام در ساخت با استفاده از ورق گالوانیزه مقاوم، عمر طولانی قسمت های حساس دستگاه (الکترو موتور و…)، داشتن صدای کم، حتی در مواقع کارکرد تند، سهولت نصب و نگهداری، داشتن فیلتر قابل شست و شو، ظاهر زیبا، اشاره کرد.