فن کویل

فن کویل کاستی

فن کویل کاستی

فن کویل سقفی

فن کویل سقفی

فن کویل دیواری

فن کویل دیواری

فن کویل زمینی

فن کویل زمینی

فن کویل کانالی

فن کویل کانالی

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1400G70

فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1400G70

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN800

فن کویل زمینی مورب زن تهویه مدل FLN-600

فن کویل زمینی مورب زن تهویه مدل FLN-600

فن کویل زمینی مدیا مدل MKF4-800

فن کویل زمینی مدیا مدل MKF4-800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA800

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFA800

فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1400P1

فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1400P1

فن کویل دیواری وستن ایر مدل WWF-300H1

فن کویل دیواری وستن ایر مدل WWF-300H1

فن کویل کانالی میدیا مدل 1400G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 1400G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 2200G100

فن کویل کانالی میدیا مدل 2200G100

فن کویل کانالی گرین مدل GDF1200P1/H

فن کویل کانالی گرین مدل GDF1200P1/H

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN600

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN600

فن کویل دیواری گلدیران مدل GLKG-۳۰۰S

فن کویل دیواری گلدیران مدل GLKG-۳۰۰S

فن کویل دیواری وستن ایر مدل WWF-400H1

فن کویل دیواری وستن ایر مدل WWF-400H1

فن کویل سقفی توکار تک الکتریک MKT3U-300G30R

فن کویل سقفی توکار تک الکتریک MKT3U-300G30R

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان مدل CFN400

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه سری اوشان مدل CFN400

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-14

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-14

فن کویل دیواری آکس مدل AFC-600WM/4

فن کویل دیواری آکس مدل AFC-600WM/4

فن کویل زمینی مدیا مدل MKF4-600

فن کویل زمینی مدیا مدل MKF4-600

فن کویل زمینی دکوراتیو دماتجهیز مدل DT-GFC1000

فن کویل زمینی دکوراتیو دماتجهیز مدل DT-GFC1000

فن کویل سقفی توکار تک الکتریک MKT3U-800G30R

فن کویل سقفی توکار تک الکتریک MKT3U-800G30R

فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF800P1

فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF800P1

فن کویل کانالی میدیا مدل 1200G70

فن کویل کانالی میدیا مدل 1200G70

فن کویل زمینی مورب زن ساران SRFCSE-400

فن کویل زمینی مورب زن ساران SRFCSE-400

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-08

فن کویل کانالی تهویه مدل AR-08

فن کویل سقفی توکار جی پلاس مدل GFU-LC600G30

فن کویل سقفی توکار جی پلاس مدل GFU-LC600G30

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN1000

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN1000

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN200

فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه اوشان مدل CFN200

فن کویل سقفی توکار ساراول مدل SF-HE-04

فن کویل سقفی توکار ساراول مدل SF-HE-04

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR800

فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR800

فن کویل زمینی مورب زن ساران SRFCSE-1200

فن کویل زمینی مورب زن ساران SRFCSE-1200

 دستگاه فن کویل، وسیله ای ساده است که شامل مبدل حرارتی و فن است. این دستگاه بخشی از سیستم تهویه مطبوع موجود در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی و … است. دارای یک یا چند فن و کویل است که وظیفه فن، دهش هوا بر روی کویل به جهت تامین هوای گرم یا هوای سرد است. فن کویل اکثرا در سیستمهای دو فصلی (سرمایش و گرمایش) به کار می رود. این محصول از انتقال آلودگی بین اتاق‌ ها جلوگیری می کند. به لوله‌کشی نیاز دارد و فضای کمتری را نسبت به کانال‌کشی اشغال می‌ کند، همچنین قابلیت کنترل جداگانه دمای هر واحد (اتاق یا سالن) را دارد.