مینی چیلر اسکرال 3.7 تن گرین مدل GMC13P1T1

مینی چیلر اسکرال 3.7 تن گرین مدل GMC13P1T1

چیلر اسکرال 37 تن گرین مدل GACCH130P3T1

چیلر اسکرال 37 تن گرین مدل GACCH130P3T1

چیلر اسکرال 18 تن فراست مدل 62.6KW

چیلر اسکرال 18 تن فراست مدل 62.6KW

چیلر روتاری 8.5 تن گرین مدل GACCH30P3T1

چیلر روتاری 8.5 تن گرین مدل GACCH30P3T1

چیلر هوا خنک اسکرال 20 تن وستن ایر مدل  C.O.T.20.S.A

چیلر هوا خنک اسکرال 20 تن وستن ایر مدل C.O.T.20.S.A

مینی چیلر هوا خنک اسکرال 4 تن وستن ایر مدل WMC

مینی چیلر هوا خنک اسکرال 4 تن وستن ایر مدل WMC

چیلر هوا خنک اسکرال 10 تن وستن ایر مدل COT

چیلر هوا خنک اسکرال 10 تن وستن ایر مدل COT

چیلر اسکرال 18.5 تن گرین مدل GACCH65P3T1

چیلر اسکرال 18.5 تن گرین مدل GACCH65P3T1

چیلر هوا خنک اسکرال 30 تن میدیا مدل MC-SU90/RN1L

چیلر هوا خنک اسکرال 30 تن میدیا مدل MC-SU90/RN1L

چیلر هوا خنک اسکرال 10 تن مدیا مدل MC-SU30/RN1L

چیلر هوا خنک اسکرال 10 تن مدیا مدل MC-SU30/RN1L

چیلر هوا خنک اسکرال 40 تن وستن ایر مدل C.O.T.40.S.A

چیلر هوا خنک اسکرال 40 تن وستن ایر مدل C.O.T.40.S.A

چیلر هوا خنک اسکرال 20 تن مدیا مدل MC-SU60/RN1L

چیلر هوا خنک اسکرال 20 تن مدیا مدل MC-SU60/RN1L

مینی چیلر هوا خنک روتاری 5 تن مدیا مدل MGC-V18W

مینی چیلر هوا خنک روتاری 5 تن مدیا مدل MGC-V18W

چیلر سیستمی است که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مایع می‌ گیرد. این مایع سرد شده می‌ تواند در تجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز و فن کوئل استفاده شود. گرمای گرفته شده از آب می‌ تواند به محیط داده شده و یا برای افزایش بازدهی، در کاربرد های گرمایشی استفاده شود. گاز مبرد چیلرها در کندانسور با سه روش آب خنک، هوا خنک و تبخیری، خنک کاری می‌ شود. چیلر در دو حوزه تهویه مطبوع و صنعت کاربرد دارد. چیلر برای سرد کردن و کاهش رطوبت هوا در واحد های اداری، صنعتی و تجاری متوسط تا بزرگ، خنک‌کاری کنترل شده محصولات، مکانیزم‌ ها و ماشین آلات کارخانه و ... استفاده می‌ شود.