پوستر دیواری

پوستر دیواری کومار

پوستر دیواری کومار

پوستر دیواری، دیوارپوشی است مانند کاغذ دیواری با این تفاوت که طرحهای روی آن مانند پوستر از یک شکل و موضوع کامل و بزرگ مانند تصویری از یک ساحل و یا عکسی از یک درخت و منظره اطراف آن تشکیل شده است. اکثر تصاویر چاپ شده بر روی پوستر دیواری سه بعدی هستند. پوسترهای دیواری در منازل مسکونی، بخش های تجاری، فضاهای پر رفت و آمد مثل لابی هتل و ... مورد استفاده قرار می گیرند.